Serdecznie witamy

 • Ośrodek realizuje świadczenia zdrowotne -terapia z uzależnienia od środków psychoaktywnych
  w oparciu o umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia.
  Leczenie jest bezpłatne.
 • Ośrodek istnieje od 1996 roku i znajduje się na terenie woj. mazowieckiego 40 km od Warszawy,
  w pobliżu Grodziska Mazowieckiego i Żyrardowa oraz Międzyborowskiego Parku Krajobrazowego.
 • Przyjmujemy osoby od 15 do 23 roku życia uzależnione od wszelkich środków psychoaktywnych
  lub zagrożone uzależnieniem.
 • Proponujemy krótkoterminowy program terapeutyczny oparty na metodzie społeczności terapeu-
  tycznej, który trwa 6 mięsiecy.
  Każdy podopieczny ma zapewnioną terapię indywidualną oraz uczestniczy w terapii grupowej.
 • Podopieczni mają możliwość nauki w zakresie szkoły podstawowej oraz gimnazjum w oparciu
  o indywidualne nauczanie. Istnieje możliwość kontynuowania nauki ponad gimnazjalnej
  poza ośrodkiem, uczestnictwo w kursach zawodowych itp.
 • Pomagamy w porządkowaniu sytuacji prawnej.
 • Członkowie kadry terapeutycznej posiadają certyfikaty terapeutów uzaleznień, uczestniczą
  w specjalistycznych szkoleniach. Obok umiejętności profesjonalnych ważna jest dla nas
  przyjazna atmosfera, sprzyjająca dobrej i konstruktywnej współpracy z podopiecznymi.
 • Poza ramowym programem terapeutycznym dbamy o tworzenie indywidualnych programów
  korekcyjnych (terapeutycznych) dopasowanych do potrzeb i możliwości podopiecznego.
 • Ponadto ważne jest dla nas rozwijanie zainteresowań i różnych form aktywności zajęcia
  sportowe np. piłka nożna, siatkówka, basen) wyjścia do kina, organizowanie wycieczek krajo-
  znawczych, opieka nad zwierzętami,zajęcia muzyczne oraz teatralno - filmowe. Organizujemy
  obozy terapeutyczne - wakacyjne i zimowe.