Historia ośrodka


Zespół realizatorów programu terapeutycznego

Krzysztof Balcerek

- absolwent Studium Medycznego oraz Uniwersytetu Łódzkiego.
Specjalista terapii uzależnień (certyfikat w roku 2002
po ukończeniu specjalistycznego szkolenia zatwierdzonego
i certyfikowanego przez PTP i Ministra Zdrowia).Uczestnik
szeregu szkoleń organizowanych przez Towarzystwo
Psycho-profilaktyczne - Studium Metod Psychokorekcyjnych,
Łódzkie Stowarzyszenie Psychoedukacyjne, Polski Instytut
Ericksonowski, Komisję Edukacji w dziedzinie Uzależnień
oraz Krajowe Biuro ds. Narkomanii. Członek Stowarzyszenia Monar
i jego etatowy pracownik od 1988 roku oraz Polskiej Federacji
Społeczności Terapeutycznych. Przez wiele lat terapeuta Ośrodka
Rehabilitacyjnego Monar dla dzieci i młodzieży w Łodzi
oraz Miejskiego Ośrodka Profilaktyczno-Terapeutycznego w Łodzi
rekomendowanych przez KB ds.PN. Od roku 2003 kierownik NZOZ
Monar w Budach Zosinych.

Monika Wójcik

- absolwentka Wyższej Szkoły Humanistycznej w Skierniewicach
na Wydziale Pedagogicznym,, specjalność - profilaktyka uzależnień.
Certyfikowany instruktor terapii uzależnień od 2005 roku. Uczestnik
szkoleń m.in. dotyczących interwencji kryzysowej, przeciwdziałania
przemocy w rodzinie.

Anna Pejas

absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego, mgr pedagogiki
opiekuńczo-wychowawczej, certyfikowany specjalista terapii
uzależnień. Ukończyła Szkołę Trenerów przy Pracowni
Alternatywnego Wychowania rekomendowaną przez PTP. Posiada
różnorodne doświadczenia w obszarze pomocy psychologicznej
m.in. pogotowie opiekuńcze, hospicjum, oddział psychiatryczny,
świetlica socjoterapeutyczna, ośrodek rehabilitacyjno-readaptacyjny
dla osób uzależnionych. Prowadzi szkolenia, warsztaty i treningi
interpersonalne.

Marlena Wiśniewska

– ukończyła pedagogikę resocjalizacyjną i socjalną w Wyższej
Szkole Pedagogicznej TWP w Warszawie, w trakcie szkolenia
specjalistyczne w dziedzinie uzależnień od narkotyków na specjalistę
terapii uzależnień.

Lucyna Michałowska

– absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego i reżyserii filmowej
w PWSFiTv, w swoim dorobku ma filmy dokumentalne, etiudy fabularne,
scenariusze do programów telewizyjnych i realizacje teatralne
w Teatrze Polskiego Radia interesuje się psychologią i psychoterapią,
w ośrodku prowadzi zajęcia terapii przez sztukę
(zajęcia teatralno-filmowe, taneczne).

Hanna Domeradzka

– dba o nasze finanse.

Małgorzata Toporek

– dba o nasze wyżywienie i to co dotyczy kuchni

Dariusz Klos

– dba o stan techniczny naszego domu i jego wyposażenia.
Współpracujemy z psychologiem, psychiatrą oraz lekarzem internistą.