Historia ośrodka

Ośrodek rozpoczął działalność w grudniu 1992 roku w oddalonym o około 10 kilometrów
od obecnego miejsca Oryszewie.
Początkowo była to, założona przez Marka Kotańskiego placówka dla dwóch grup
wiekowych – młodzieży i dorosłych, która stopniowo przekształcona został
a w ośrodek rehabilitacyjno – readaptacyjny dla młodzieży. Po czterech latach pracy
w Oryszewie ówczesny zespół terapeutyczny uznał, że konieczne są zmiany, gdyż
nie sposób było stworzyć dobrze działa - jącej społeczności terapeutycznej w molochu
architektonicznym jakim był ekspoprawczak.

Z końcem 1995 roku rozpoczęły się poszukiwania innego lokum – udało się to w drugiej
połowie 1996 roku. Dzięki życzliwości władz gminy Jaktorów oraz miejscowej
społeczności działamy w nowym miejscu w  Budach Zosinych. Następne lata to okres prac
remontowych i adoptowania budynku szkoły wiejskiej, który przez dziesięć lat stał pusty,
do potrzeb społeczności terapeutycznej.W ośrodku stworzona została Społeczna Szkoła
Podstawowa, gdyż wiele osób, które przyjeżdżały do ośrodka,miała opóźnienia i braki
w edukacji szkolnej. Podjęta została współpraca z żyrardowskim Urzędem Pracy,
aby stworzyć możliwość uczęszczania na kursy zawodowe. Społeczność terapeutyczna
funkcjonowała w oparciu o program terapii stworzony przez Marka Kotańskiego.
Na przełomie 2002/2003 roku po tragicznej śmierci Marka Kotańskiego nowy zarząd
terapeutyczny Stowarzyszenia MONAR podjął decyzje o konieczności powołania nowej
osoby na stanowisko kierownika ośrodka w Budach Zosinych.

Od 2003 roku ośrodkiem kieruje Krzysztof Balcerek – specjalista terapii uzależnień.
Stary program terapii został przeformułowany i bezpośrednio opierał się na programie
i doświadczeniach przede wszystkim Ośrodka dla młodzieży w Gdańsku-Matarni i Ośrodka
dla młodzieży w Łodzi-Tuszyńska. Nadal życie i terapia młodych ludzi, którzy podejmują
pobyt w ośrodku opiera się na filozofii i metodzie społeczności terapeutycznej.
Wspólnie pracujemy i rozwiązujemy nasze problemy i dbamy o nasz dom.

Czas wypełniają nam spotkania terapeutyczne, zajęcia edukacyjno – rozwojowe, sportowe
i rekreacyjne,rozwijanie zainteresowań, opiekowanie się zwierzętami.
Jakiś czas temu poznawaliśmy techniki capoeiry i jogi, podczas zajęć muzycznych
poznawaliśmy podziały rytmiczne i akordy, muzykowaliśmy z Robertem Sławińskim –
terapeutą zajęciowym.

Regularnie odbywały się zajęcia teatralno-filmowe a ostatnio taneczne pod okiem
Lucyny Michałowskiej. Z jej inicjatywy i pod jej opieką nakręciliśmy film „Kim jestem.
Opowieść o nas tutaj”- Budy Zosine 2008 oraz filmową adaptacje świąteczno-wigilijnej
„Pastorałki, a niedawno kręciliśmy muzyczny wideoklip z udziałem naszych podopiecznych.
To także podczas jej zajęć urodził się pomysł zaprezentowania przez nas
na jubileuszowym Monarowisku w 2008 roku „Pieśni antycznej z tańcem” Udało się nam
zorganizować dwa turnieje piłki nożnej, na które zaprosiliśmy szereg ośrodków m.in.
z Warszawy z Marywilskiej, Wyszkowa, Ostrołęki, Lipianki, Łodzi, Kęblin i Gaudynek.
Zdjęcia i puchary przechowujemy, a czasami organizując towarzyskie mecze wspominamy
tamte zmagania i emocje. Sport poza gimnastyką pojawia się często w naszych planach
dnia. Staramy się pamiętać o różnych uroczystościach m.in. organizujemy Dzień Dziecka
dla dzieci z miejsca, a w okresie lata i zimy obozy terapeutyczne – spływy kajakowe
na Suwalszczyźnie i wędrówki po górach w okolicach Zakopanego.

Uczestniczymy w programach nabywania umiejętności zawodowych organizowanych
przez nasze stowarzyszenie i nie tylko. Cieszymy się, gdy ktoś chce odbyć u nas
staż,poznać jak żyjemy i leczymy się.
Nasz Dom jest otwarty dla tych, którzy chcą nas poznać i zaprzyjaźnić się.
W czerwcu 2008 roku podczas tzw. study visit gościliśmy 10-osobową grupę z Chorwacji.
Odwzajemniamy to – a życzliwość to jedna z naszych podstawowych wartości.
Przez lata nasza społeczność zmieniała się, także kadra, szereg osób pomyślnie
zakończyło terapię.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej przejrzyj naszą stronę internetową i/lub skontaktuj
się z nami.