Przyjęcia do ośrodka


Jeśli chcesz podjąć terapię w naszym ośrodku i zostać przyjęty do naszej społeczności skontaktuj
się z nami.

Oto numery telefonów:
46 / 856 51 91
690 190 541

Zgłoszenia przyjmowane są bezpośrednio od osób zainteresowanych i osób z ich rodzin,
z poradni uzależnień i punktów konsultacyjnych, placówek zajmujących się terapią i poradnictwem,
kuratorów sądowych i innych podmiotów.

Zasady obowiązujące przy przyjmowaniu do ośrodka:
- termin przyjęcia do ośrodka ustalany jest po wcześniejszej konsultacji telefonicznej;
- osoby nieletnie muszą przyjechać pod opieką rodzica lub prawnego opiekuna;
- przed przyjęciem wymagamy od osoby zainteresowanej kilkudniowej abstynencji, a w przypadku
długotrwałego zażywania środków psychoaktywnych pobytu na oddziale detoksykacyjnym;
- zapoznania się z programem terapii, dokumentami określającymi prawa i obowiązki pacjenta
oraz procedurami obowiązującymi pacjenta a następnie podpisania oświadczeń o zapoznaniu się
z tymi dokumentami.

Dokumenty, które należy mieć ze sobą:
- skierowanie od lekarza (może to być lekarz rodzinny, lekarz pierwszego kontaktu lub psychiatra);
- zaświadczenie o ubezpieczeniu: Rodzinna Legitymacja Ubezpieczeniowa, Legitymacja Emeryta/Rencisty,
Zaświadczenie z ZUS, kserokopia druku ZUS RMUA i ZUS ZCZA;
- dokument tożsamości (ważna legitymacja szkolna, dowód osobisty, tymczasowy dowód osobisty, paszport;
- numer pesel.

Zabierz także ze sobą test narkotykowy – np. Multi-drug test oraz rzeczy osobiste – środki higieny,
ręczniki, obuwie, obuwie do domu, obuwie sportowe, klapki pod prysznic, odzież i obuwie robocze
oraz odzież stosownie do pory roku
Nie zabieraj ze sobą: telefonu komórkowego, przenośnych odtwarzaczy muzyki, laptopa, kart
bankomatowych,odzieży na której są reklamy alkoholu, papierosów, symbole związane z narkotykami,
fotografii ze znajomymi i zdarzeniami związanymi z odurzaniem się, rzeczy bardzo kosztownych.