Witamy w Krótkoterminowym Ośrodku Terapii i Rehabilitacji Uzależnień Stowarzyszenia MONAR w Budach Zosinych

Poznaj swoje zasoby i zmień życie na lepsze!

Witamy w Krótkoterminowym Ośrodku Terapii i Rehabilitacji Uzależnień Stowarzyszenia MONAR
w Budach Zosinych

Poznaj swoje zasoby i zmień życie na lepsze!

Jak przebiega u nas leczenie?

Program terapeutyczny trwa 6 miesięcy i łączy elementy:

Społeczność terapeutyczna

Siła grupy jest czynnikiem skłaniającym do zmiany. To aspekt terapii grupowej. Każdy z członków społeczności staje się współodpowiedzialny za społeczność oraz odpowiedzialny za samego siebie, swój proces leczenia i zmiany.

Terapia indywidualna

Terapia indywidualna to unikatowe doświadczenie. Jest okazją do przyjrzenia się historii swojego życia i opracowania trudnych doświadczeń, które wpływają na teraźniejszość. Służy zwiększeniu wglądu i świadomości siebie oraz swojego funkcjonowania w relacjach. 

Grupy psychoedukacyjne

Grupy psychoedukacyjne skupiają osoby doświadczające tego samego problemu, np. uzależnienia. Wymiana doświadczeń i uzyskiwanie wskazówek pozwalają na obniżenie lęku, to zaś – na bardziej rozsądne decyzje, mimo przeżywanych uczuć.

Stowarzyszenie MONAR
Krótkoterminowy Ośrodek Terapii i Rehabilitacji Uzależnień w Budach Zosinych

Jeśli chcesz podjąć terapię w naszym ośrodku i dołączyć do naszej społeczności skontaktuj się z nami

Zadzwoń teraz:

Stowarzyszenie MONAR Krótkoterminowy Ośrodek Terapii i Rehabilitacji Uzależnień w Budach Zosinych

Jeśli chcesz podjąć terapię w naszym ośrodku i dołączyć do naszej społeczności skontaktuj się z nami

Zadzwoń teraz:

Przydatne informacje

W Krótkoterminowym Ośrodku Terapii i Rehabilitacji Uzależnień MONAR w Budach Zosinych terapię odbywają osoby w wieku 18+ uzależnione od narkotyków, tzw. dopalaczy i innych substancji psychoaktywnych.

Leczenie w Krótkoterminowym Ośrodku Terapii i Rehabilitacji Uzależnień MONAR w Budach Zosinych jest bezpłatne – również dla osób nieubezpieczonych. Program jest finansowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ).

Nasz Ośrodek działa całodobowo. Terapia trwa 6 miesięcy i obejmuje udział w społeczności terapeutycznej, konsultacje indywidualne oraz uczestnictwo w warsztatach psychoedukacyjnych.

  • skierowanie od lekarza (do pobrania) – może to być lekarz rodzinny, lekarz pierwszego kontaktu lub psychiatra;
  • w przypadku posiadania ubezpieczenia – zaświadczenie o ubezpieczeniu (Rodzinna Legitymacja Ubezpieczeniowa, Legitymacja Emeryta/Rencisty, Zaświadczenie z ZUS, kserokopia druku ZUS RMUA i ZUS ZCZA);
  • dokument tożsamości (dowód osobisty, tymczasowy dowód osobisty, paszport;
  • numer PESEL;

Zabierz także test narkotykowy zakupiony w aptece – np. Multi-drug test – oraz rzeczy osobiste: środki higieny, ręczniki, obuwie, obuwie do domu, obuwie sportowe, klapki pod prysznic, odzież i obuwie robocze oraz odzież stosownie do pory roku.

Nie zabieraj rzeczy wartościowych, laptopów czy odtwarzaczy muzyki. Zwróć też uwagę, by to, co weźmiesz ze sobą nie miało reklam alkoholu, różnych logotypów czy symboli związanych z odurzaniem się.

Tak – palenie jest dozwolone w wyznaczonych miejscach.

Poznaj nasz Zespół

Psycholodzy, certyfikowani specjaliści psychoterapii uzależnień, instruktorzy terapii uzależnień i lekarze różnych specjalności

Małgorzata Krukmgr psychologii, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień

Ukończyła szereg szkoleń i warsztatów z zakresu psychologii klinicznej, diagnozy psychologicznej, pracy z młodzieżą i dorosłymi, a także kierunek psychologia na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Zarządzanie i Administrację Zdrowiem Publicznym przy Akademii Medycznej w Lublinie oraz Studium Terapii Uzależnień w Instytucie Psychologii Zdrowia akredytowane przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

Jest autorką i współautorką publikacji, w tym recenzowanych, warsztatów, szkoleń z obszaru profilaktyki i terapii uzależnień behawioralnych i chemicznych, w tym rekomendowanego (KBPN,PARPA,IPIN,ORE) programu profilaktyki w oparciu o wartości Laboratorium Wiedzy Pozytywnej. Odznaczona honorową Czerwoną Kokardką – nagroda Ministra Zdrowia, za działalność społeczną w obszarze edukacji, profilaktyki i pomocy osobom żyjącym z hiv. 

Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi. Swoją pracę poddaje stałej superwizji.

Zainteresowania: Suwalszczyzna, żeglarstwo, podróże.

W obszarze uzależnień pracuje od 2012 roku. Ukończyła Studium Psychoterapii Grupowej i Treningu Psychologicznego w Instytucie Psychologii Zdrowia. Brała udział w wielu szkoleniach udoskonalających jej warsztat pracy. W 2018 roku rozpoczęła naukę w Studium Psychoterapii Laboratorium Psychoedukacji. Swoją pracę poddaje superwizji.

Zainteresowania: psychoterapia psychodynamiczna, literatura, podróże.

Absolwentka Studium Profilaktyki Uzależnień i Studium Metod Psychokorekcyjnych i Socjoterapii. Posiada certyfikaty z zakresu profilaktyki oraz psychoprofilaktyki i socjoterapii Towarzystwa Psychoprofilaktycznego. Przez wiele lat związana zawodowo ze Stowarzyszeniem Monar oraz Szpitalem Psychiatrycznym przy ul. Nowowiejskiej w Warszawie.

Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi w programach długoterminowych, ambulatoryjnych, metadonowych oraz readaptacyjnych. Od 2012r. pracuje w Czarnym Lesie.

Zainteresowania: podróże, fotografia, film i muzyka.

W obszarze uzależnień pracuje od 2006 roku. Zaczynał swoją pracę terapeutyczną na Oddziale Podwójnych Diagnoz w Garwolinie w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży. Następnie pracował w klinice Psychiatrii Sądowej w Warszawie. Obecnie, od 2017 roku, pracuje w Stowarzyszeniu MONAR w Ośrodku Terapii Uzależnień w Budach Zosinych i w Poradni Uzależnień „Neuromedyka” w Żyrardowie, w której prowadzi grupę wstępną i terapię indywidualną dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych.

Przebył liczne szkolenia doskonalące w zawodzie i warsztaty terapeutyczne (programy, szkolenia, superwizje) oraz ukończył Studium Profilaktyki Uzależnień prowadzone przez Towarzystwo Psychoprofilaktyczne w Warszawie.

Zainteresowania: sport, muzyka, góry.

Krzysztof BalcerekAbsolwent Studium Medycznego oraz Uniwersytetu Łódzkiego. Specjalista terapii uzależnień (certyfikat w roku 2002 po ukończeniu specjalistycznego szkolenia zatwierdzonego i certyfikowanego przez PTP i Ministra Zdrowia). Uczestnik szeregu szkoleń organizowanych przez Towarzystwo Psycho-profilaktyczne – Studium Metod Psychokorekcyjnych, Łódzkie Stowarzyszenie Psychoedukacyjne, Polski Instytut Ericksonowski, Komisję Edukacji w dziedzinie Uzależnień oraz Krajowe Biuro ds. Narkomanii. Członek Stowarzyszenia Monar i jego etatowy pracownik od 1988 roku oraz Polskiej Federacji Społeczności Terapeutycznych. Przez wiele lat terapeuta Ośrodka Rehabilitacyjnego Monar dla dzieci i młodzieży w Łodzi oraz Miejskiego Ośrodka Profilaktyczno-Terapeutycznego w Łodzi rekomendowanych przez KB ds.PN. W latach 2003-2021 kierownik NZOZ Monar w Budach Zosinych.

Monika wójcikAbsolwentka Wyższej Szkoły Humanistycznej w Skierniewicach na Wydziale Pedagogicznym,, specjalność – profilaktyka uzależnień. Certyfikowany instruktor terapii uzależnień od 2005 roku. Uczestnik szkoleń m.in. dotyczących interwencji kryzysowej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Dorota BąkAbsolwentka Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW (Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji) oraz Podyplomowych Studiów Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UW.
Autorka licznych artykułów, wywiadów i reportaży dotyczących problematyki uzależnień.

W Ośrodku odpowiedzialna za marketing, promocję i fundraising. 

Małgorzata ToporekDba o nasze wyżywienie i to, co dotyczy kuchni.

Odpowiada za księgowość i HR

Małgorzata Kruk

 

 

 

mgr psychologii, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień

Ukończyła szereg szkoleń i warsztatów z zakresu psychologii klinicznej, diagnozy psychologicznej, pracy z młodzieżą i dorosłymi, a także kierunek psychologia na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Zarządzanie i Administrację Zdrowiem Publicznym przy Akademii Medycznej w Lublinie oraz Studium Terapii Uzależnień w Instytucie Psychologii Zdrowia akredytowane przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

Jest autorką i współautorką publikacji, w tym recenzowanych, warsztatów, szkoleń z obszaru profilaktyki i terapii uzależnień behawioralnych i chemicznych, w tym rekomendowanego (KBPN,PARPA,IPIN,ORE) programu profilaktyki w oparciu o wartości Laboratorium Wiedzy Pozytywnej. Odznaczona honorową Czerwoną Kokardką – nagroda Ministra Zdrowia, za działalność społeczną w obszarze edukacji, profilaktyki i pomocy osobom żyjącym z hiv. 

Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi. Swoją pracę poddaje stałej superwizji.

Zainteresowania: Suwalszczyzna, żeglarstwo, podróże.

W obszarze uzależnień pracuje od 2012 roku. Ukończyła Studium Psychoterapii Grupowej i Treningu Psychologicznego w Instytucie Psychologii Zdrowia. Brała udział w wielu szkoleniach udoskonalających jej warsztat pracy. W 2018 roku rozpoczęła naukę w Studium Psychoterapii Laboratorium Psychoedukacji. Swoją pracę poddaje superwizji.

Zainteresowania: psychoterapia psychodynamiczna, literatura, podróże.

 

 

 

Absolwentka Studium Profilaktyki Uzależnień i Studium Metod Psychokorekcyjnych i Socjoterapii. Posiada certyfikaty z zakresu profilaktyki oraz psychoprofilaktyki i socjoterapii Towarzystwa Psychoprofilaktycznego. Przez wiele lat związana zawodowo ze Stowarzyszeniem Monar oraz Szpitalem Psychiatrycznym przy ul. Nowowiejskiej w Warszawie.

Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi w programach długoterminowych, ambulatoryjnych, metadonowych oraz readaptacyjnych. Od 2012r. pracuje w Czarnym Lesie.

Zainteresowania: podróże, fotografia, film i muzyka.

W obszarze uzależnień pracuje od 2006 roku. Zaczynał swoją pracę terapeutyczną na Oddziale Podwójnych Diagnoz w Garwolinie w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży. Następnie pracował w klinice Psychiatrii Sądowej w Warszawie. Obecnie, od 2017 roku, pracuje w Stowarzyszeniu MONAR w Ośrodku Terapii Uzależnień w Budach Zosinych i w Poradni Uzależnień „Neuromedyka” w Żyrardowie, w której prowadzi grupę wstępną i terapię indywidualną dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych.

Przebył liczne szkolenia doskonalące w zawodzie i warsztaty terapeutyczne (programy, szkolenia, superwizje) oraz ukończył Studium Profilaktyki Uzależnień prowadzone przez Towarzystwo Psychoprofilaktyczne w Warszawie.

Zainteresowania: sport, muzyka, góry.

Krzysztof Balcerek

 

 

 

Absolwent Studium Medycznego oraz Uniwersytetu Łódzkiego. Specjalista terapii uzależnień (certyfikat w roku 2002 po ukończeniu specjalistycznego szkolenia zatwierdzonego i certyfikowanego przez PTP i Ministra Zdrowia). Uczestnik szeregu szkoleń organizowanych przez Towarzystwo Psycho-profilaktyczne – Studium Metod Psychokorekcyjnych, Łódzkie Stowarzyszenie Psychoedukacyjne, Polski Instytut Ericksonowski, Komisję Edukacji w dziedzinie Uzależnień oraz Krajowe Biuro ds. Narkomanii. Członek Stowarzyszenia Monar i jego etatowy pracownik od 1988 roku oraz Polskiej Federacji Społeczności Terapeutycznych. Przez wiele lat terapeuta Ośrodka Rehabilitacyjnego Monar dla dzieci i młodzieży w Łodzi oraz Miejskiego Ośrodka Profilaktyczno-Terapeutycznego w Łodzi rekomendowanych przez KB ds.PN. W latach 2003-2021 kierownik NZOZ Monar w Budach Zosinych.

Monika wójcik

 

 

 

Absolwentka Wyższej Szkoły Humanistycznej w Skierniewicach na Wydziale Pedagogicznym,, specjalność – profilaktyka uzależnień. Certyfikowany instruktor terapii uzależnień od 2005 roku. Uczestnik szkoleń m.in. dotyczących interwencji kryzysowej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Dorota Bąk

 

 

 

Absolwentka Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW (Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji) oraz Podyplomowych Studiów Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UW.
Autorka licznych artykułów, wywiadów i reportaży dotyczących problematyki uzależnień.

W Ośrodku odpowiedzialna za marketing, promocję i fundraising. 

Małgorzata Toporek

 

 

 

Dba o nasze wyżywienie i to, co dotyczy kuchni.

Odpowiada za księgowość i HR

Jak nas znaleźć?

Adres

Budy Zosine 109
96-313 Jaktorów

Tel./Fax: 46 856 51 91
Przyjęcia: 535 893 663; 690 190 541
Tel. do kontaktu dla rodzin i bliskich: 535 893 663

monar.budy.zosine@gmail.com