Kadra

Kadra Krótkoterminowego Ośrodka Terapii i Rehabilitacji Uzależnień MONAR w Budach Zosinych

Małgorzata Krukmgr psychologii, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień

Ukończyła szereg szkoleń i warsztatów z zakresu psychologii klinicznej, diagnozy psychologicznej, pracy z młodzieżą i dorosłymi, a także kierunek psychologia na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Zarządzanie i Administrację Zdrowiem Publicznym przy Akademii Medycznej w Lublinie oraz Studium Terapii Uzależnień w Instytucie Psychologii Zdrowia akredytowane przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

Jest autorką i współautorką publikacji, w tym recenzowanych, warsztatów, szkoleń z obszaru profilaktyki i terapii uzależnień behawioralnych i chemicznych, w tym rekomendowanego (KBPN,PARPA,IPIN,ORE) programu profilaktyki w oparciu o wartości Laboratorium Wiedzy Pozytywnej. Odznaczona honorową Czerwoną Kokardką – nagroda Ministra Zdrowia, za działalność społeczną w obszarze edukacji, profilaktyki i pomocy osobom żyjącym z hiv. 

Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi. Swoją pracę poddaje stałej superwizji.

Zainteresowania: Suwalszczyzna, żeglarstwo, podróże.

W obszarze uzależnień pracuje od 2012 roku. Ukończyła Studium Psychoterapii Grupowej i Treningu Psychologicznego w Instytucie Psychologii Zdrowia. Brała udział w wielu szkoleniach udoskonalających jej warsztat pracy. W 2018 roku rozpoczęła naukę w Studium Psychoterapii Laboratorium Psychoedukacji. Swoją pracę poddaje superwizji.

Zainteresowania: psychoterapia psychodynamiczna, literatura, podróże.

Absolwentka Studium Profilaktyki Uzależnień i Studium Metod Psychokorekcyjnych i Socjoterapii. Posiada certyfikaty z zakresu profilaktyki oraz psychoprofilaktyki i socjoterapii Towarzystwa Psychoprofilaktycznego. Przez wiele lat związana zawodowo ze Stowarzyszeniem Monar oraz Szpitalem Psychiatrycznym przy ul. Nowowiejskiej w Warszawie.

Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi w programach długoterminowych, ambulatoryjnych, metadonowych oraz readaptacyjnych. Od 2012r. pracuje w Czarnym Lesie.

Zainteresowania: podróże, fotografia, film i muzyka.

W obszarze uzależnień pracuje od 2006 roku. Zaczynał swoją pracę terapeutyczną na Oddziale Podwójnych Diagnoz w Garwolinie w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży. Następnie pracował w klinice Psychiatrii Sądowej w Warszawie. Obecnie, od 2017 roku, pracuje w Stowarzyszeniu MONAR w Ośrodku Terapii Uzależnień w Budach Zosinych i w Poradni Uzależnień „Neuromedyka” w Żyrardowie, w której prowadzi grupę wstępną i terapię indywidualną dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych.

Przebył liczne szkolenia doskonalące w zawodzie i warsztaty terapeutyczne (programy, szkolenia, superwizje) oraz ukończył Studium Profilaktyki Uzależnień prowadzone przez Towarzystwo Psychoprofilaktyczne w Warszawie.

Zainteresowania: sport, muzyka, góry.

Krzysztof BalcerekAbsolwent Studium Medycznego oraz Uniwersytetu Łódzkiego. Specjalista terapii uzależnień (certyfikat w roku 2002 po ukończeniu specjalistycznego szkolenia zatwierdzonego i certyfikowanego przez PTP i Ministra Zdrowia). Uczestnik szeregu szkoleń organizowanych przez Towarzystwo Psycho-profilaktyczne – Studium Metod Psychokorekcyjnych, Łódzkie Stowarzyszenie Psychoedukacyjne, Polski Instytut Ericksonowski, Komisję Edukacji w dziedzinie Uzależnień oraz Krajowe Biuro ds. Narkomanii. Członek Stowarzyszenia Monar i jego etatowy pracownik od 1988 roku oraz Polskiej Federacji Społeczności Terapeutycznych. Przez wiele lat terapeuta Ośrodka Rehabilitacyjnego Monar dla dzieci i młodzieży w Łodzi oraz Miejskiego Ośrodka Profilaktyczno-Terapeutycznego w Łodzi rekomendowanych przez KB ds.PN. W latach 2003-2021 kierownik NZOZ Monar w Budach Zosinych.

Monika wójcikAbsolwentka Wyższej Szkoły Humanistycznej w Skierniewicach na Wydziale Pedagogicznym,, specjalność – profilaktyka uzależnień. Certyfikowany instruktor terapii uzależnień od 2005 roku. Uczestnik szkoleń m.in. dotyczących interwencji kryzysowej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Dorota BąkAbsolwentka Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW (Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji) oraz Podyplomowych Studiów Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UW.
Autorka licznych artykułów, wywiadów i reportaży dotyczących problematyki uzależnień.

W Ośrodku odpowiedzialna za marketing, promocję i fundraising. 

Małgorzata ToporekDba o nasze wyżywienie i to, co dotyczy kuchni.

Odpowiada za księgowość i HR

Małgorzata Kruk

 

 

 

mgr psychologii, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień

Ukończyła szereg szkoleń i warsztatów z zakresu psychologii klinicznej, diagnozy psychologicznej, pracy z młodzieżą i dorosłymi, a także kierunek psychologia na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Zarządzanie i Administrację Zdrowiem Publicznym przy Akademii Medycznej w Lublinie oraz Studium Terapii Uzależnień w Instytucie Psychologii Zdrowia akredytowane przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

Jest autorką i współautorką publikacji, w tym recenzowanych, warsztatów, szkoleń z obszaru profilaktyki i terapii uzależnień behawioralnych i chemicznych, w tym rekomendowanego (KBPN,PARPA,IPIN,ORE) programu profilaktyki w oparciu o wartości Laboratorium Wiedzy Pozytywnej. Odznaczona honorową Czerwoną Kokardką – nagroda Ministra Zdrowia, za działalność społeczną w obszarze edukacji, profilaktyki i pomocy osobom żyjącym z hiv. 

Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi. Swoją pracę poddaje stałej superwizji.

Zainteresowania: Suwalszczyzna, żeglarstwo, podróże.

W obszarze uzależnień pracuje od 2012 roku. Ukończyła Studium Psychoterapii Grupowej i Treningu Psychologicznego w Instytucie Psychologii Zdrowia. Brała udział w wielu szkoleniach udoskonalających jej warsztat pracy. W 2018 roku rozpoczęła naukę w Studium Psychoterapii Laboratorium Psychoedukacji. Swoją pracę poddaje superwizji.

Zainteresowania: psychoterapia psychodynamiczna, literatura, podróże.

 

 

 

Absolwentka Studium Profilaktyki Uzależnień i Studium Metod Psychokorekcyjnych i Socjoterapii. Posiada certyfikaty z zakresu profilaktyki oraz psychoprofilaktyki i socjoterapii Towarzystwa Psychoprofilaktycznego. Przez wiele lat związana zawodowo ze Stowarzyszeniem Monar oraz Szpitalem Psychiatrycznym przy ul. Nowowiejskiej w Warszawie.

Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi w programach długoterminowych, ambulatoryjnych, metadonowych oraz readaptacyjnych. Od 2012r. pracuje w Czarnym Lesie.

Zainteresowania: podróże, fotografia, film i muzyka.

W obszarze uzależnień pracuje od 2006 roku. Zaczynał swoją pracę terapeutyczną na Oddziale Podwójnych Diagnoz w Garwolinie w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży. Następnie pracował w klinice Psychiatrii Sądowej w Warszawie. Obecnie, od 2017 roku, pracuje w Stowarzyszeniu MONAR w Ośrodku Terapii Uzależnień w Budach Zosinych i w Poradni Uzależnień „Neuromedyka” w Żyrardowie, w której prowadzi grupę wstępną i terapię indywidualną dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych.

Przebył liczne szkolenia doskonalące w zawodzie i warsztaty terapeutyczne (programy, szkolenia, superwizje) oraz ukończył Studium Profilaktyki Uzależnień prowadzone przez Towarzystwo Psychoprofilaktyczne w Warszawie.

Zainteresowania: sport, muzyka, góry.

Krzysztof Balcerek

 

 

 

Absolwent Studium Medycznego oraz Uniwersytetu Łódzkiego. Specjalista terapii uzależnień (certyfikat w roku 2002 po ukończeniu specjalistycznego szkolenia zatwierdzonego i certyfikowanego przez PTP i Ministra Zdrowia). Uczestnik szeregu szkoleń organizowanych przez Towarzystwo Psycho-profilaktyczne – Studium Metod Psychokorekcyjnych, Łódzkie Stowarzyszenie Psychoedukacyjne, Polski Instytut Ericksonowski, Komisję Edukacji w dziedzinie Uzależnień oraz Krajowe Biuro ds. Narkomanii. Członek Stowarzyszenia Monar i jego etatowy pracownik od 1988 roku oraz Polskiej Federacji Społeczności Terapeutycznych. Przez wiele lat terapeuta Ośrodka Rehabilitacyjnego Monar dla dzieci i młodzieży w Łodzi oraz Miejskiego Ośrodka Profilaktyczno-Terapeutycznego w Łodzi rekomendowanych przez KB ds.PN. W latach 2003-2021 kierownik NZOZ Monar w Budach Zosinych.

Monika wójcik

 

 

 

Absolwentka Wyższej Szkoły Humanistycznej w Skierniewicach na Wydziale Pedagogicznym,, specjalność – profilaktyka uzależnień. Certyfikowany instruktor terapii uzależnień od 2005 roku. Uczestnik szkoleń m.in. dotyczących interwencji kryzysowej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Dorota Bąk

 

 

 

Absolwentka Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW (Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji) oraz Podyplomowych Studiów Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UW.
Autorka licznych artykułów, wywiadów i reportaży dotyczących problematyki uzależnień.

W Ośrodku odpowiedzialna za marketing, promocję i fundraising. 

Małgorzata Toporek

 

 

 

Dba o nasze wyżywienie i to, co dotyczy kuchni.

Odpowiada za księgowość i HR