Kadra

Kadra Krótkoterminowego Ośrodka Terapii i Rehabilitacji Uzależnień MONAR w Budach Zosinych

Małgorzata Krukmgr psychologii, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień

Ukończyła na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego Wydział Filozofii Chrześcijańskiej kierunek: psychologia, a także Zarządzanie i Administrację Zdrowiem Publicznym przy Akademii Medycznej w Lublinie oraz Studium Terapii Uzależnień w Instytucie Psychologii Zdrowia akredytowane przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Ukończyła też szereg szkoleń i warsztatów z zakresu psychologii klinicznej, diagnozy psychologicznej, pracy z młodzieżą i dorosłymi, między innymi szkolenia z zakresu Dialogu Motywującego oraz pierwszy moduł szkolenia psychoterapeutycznego DBT Comprehensiv organizowane przez Polskie Towarzystwo Terapii Dialektyczno- Behawioralnej.

Jest autorką i współautorką publikacji, w tym recenzowanych oraz warsztatów, szkoleń z obszaru profilaktyki i terapii uzależnień behawioralnych i chemicznych, w tym rekomendowanego (KBPN,PARPA,IPIN,ORE) programu profilaktyki w oparciu o wartości Laboratorium Wiedzy Pozytywnej Stowarzyszenia Monar. Odznaczona honorową Czerwoną Kokardką – nagroda Ministra Zdrowia, za działalność społeczną w obszarze edukacji, profilaktyki i pomocy osobom żyjącym z HIV.

Wiele lat związana zawodowo z Kliniką Chorób Zakaźnych wieku Dziecięcego. Jest współautorką rekomendacji PTN AIDS dotyczących przekazywania przekazywania z opieki pediatrycznej do opieki dla dorosłych nastolatków i młodych dorosłych wertykalnie zakażonych HIV.

Całe życie zawodowe związana była z sektorem pozarządowym. Koordynowała i realizowała ogólnopolskie kampanie społeczne z zakresu edukacji, profilaktyki czy przeciwdziałaniu dyskryminacji. Między innymi kampanie: H jak HIV, Hivokryzja czy Znaj Ryzyko. Koordynowała przez wiele lat działalność portalu uzaleznieniabehawioralne.pl. Koordynuje nadal działalność warszawskiego portalu stopuzaleznieniom.pl. W sektorze pozarządowym odbywała staże i wizyty studyjne w NGO oraz instytucjach publicznych zajmujących się szeroko rozumianą pomocą osobom uzależnionym i profilaktyką uzależnień min w Portugalii, Norwegii, Francji.

Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi zarówno w lecznictwie ambulatoryjnym, dziennym jak i stacjonarnym. Swoją pracę poddaje stałej superwizji.

Zainteresowania: Suwalszczyzna, żeglarstwo, podróże.

W obszarze uzależnień pracuje od 2012 roku. Ukończyła Studium Psychoterapii Grupowej i Treningu Psychologicznego w Instytucie Psychologii Zdrowia. Brała udział w wielu szkoleniach udoskonalających jej warsztat pracy. W 2018 roku rozpoczęła naukę w Studium Psychoterapii Laboratorium Psychoedukacji. Swoją pracę poddaje superwizji.

Zainteresowania: psychoterapia psychodynamiczna, literatura, podróże.

Absolwentka studiów na kierunku pedagogika (Wyższa Szkoła Pedagogiki im. Janusza Korczaka w Warszawie). Absolwentka Studium Profilaktyki Uzależnień i Studium Metod Psychokorekcyjnych i Socjoterapii. Posiada certyfikaty z zakresu profilaktyki oraz psychoprofilaktyki i socjoterapii Towarzystwa Psychoprofilaktycznego. Absolwentka Studium Terapii Uzależnień w Federacji Społeczności Terapeutycznych akredytowane przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, posiada certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień. Ukończyła szkolenie DBT Comprehensiv organizowane przez Polskie Towarzystwo Terapii Dialektyczno- Behawioralnej. Ukończyła szereg szkoleń i warsztatów z zakresu pomocy psychologicznej dla osób dorosłych oraz dzieci i młodzieży. Odbywała staż zawodowy we Włoskiej Federacji Społeczności Terapeutycznych FICT w Modenie.

Przez 25 lat pracy zawodowej związana była m.in.z Powiślańską Fundacją Społeczną, ze Stowarzyszeniem Monar, Szpitalem Psychiatrycznym przy ul. Nowowiejskiej w Warszawie, Poradnią Leczenia ZOZ Praga Północ, Krótkoterminowym Ośrodkiem Leczenia Uzależnień w Czarnym Lesie. Od ponad 10 lat realizuje projekty, szkolenia, zajęcia profilaktyczne w Fundacji Studio Psychologii Zdrowia. Od czerwca 2021 roku zastępca dyrektora, psychoterapeuta uzależnień , w Krótkoterminowym Ośrodku Leczenia Uzależnień Stowarzyszenia Monar w Budach Zosinych.

Zainteresowania: film, ogród, natura, kulinaria, podróże.

Psycholog, certyfikowana specjalistka psychoterapii uzależnień, w trakcje szkolenia psychoterapeutycznego w Instytucje Analizy Grupowej „Rasztów”. Od wielu lat pracuje w placówkach stacjonarnych; pracowała także w poradni leczenia uzależnień, gdzie prowadziła terapię indywidualną i grupową, zarówno osób uzależnionych, jak i osób bliskich, a także grupę zapobiegania nawrotom.

Polski duchowny i dr hab. nauk teologicznych, profesor nadzwyczajny w Katedrze Personalizmu Chrześcijańskiego na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, bioetyk, psychoonkolog. Inicjator i organizator cyklu interdyscyplinarnych konferencji naukowych o wymiarze ogólnopolskim dotyczących bólu i cierpienia człowieka, pt. „Ból i cierpienie – ognisko światła i ciemność”.

Autor licznych publikacji, m. in.: „Nadzieja jako profil opieki nad osobami przewlekle chorymi w ZOL”, „Nadzieja jako profil opieki nad osobami przewlekle chorymi w ZOL”, „Modern views on hospital chaplain ministry, Archives of Physiotherapy and Global Researches”.
 
Kierownik Podyplomowych Studiów Etyki na Wydziale Teologicznym UKSW w Warszawie. Członek Okręgowej Komisji Bioetycznej przy Okręgowej Izbie Lekarskiej w Warszawie, a od 2017 przynależy do Polskiego Towarzystwa Opieki Duchowej w Medycynie. Uhonorowany licznymi nagrodami, w tym Nagrodą Rektora UKSW za podnoszenie standardów jakości pracy w UKSW (z Uczelnią związany od 2008 r.).
 
W ośrodku pracuje jako psycholog – terapeuta.

Monika wójcikAbsolwentka Wyższej Szkoły Humanistycznej w Skierniewicach na Wydziale Pedagogicznym,, specjalność – profilaktyka uzależnień. Certyfikowany instruktor psychoterapii uzależnień od 2005 roku. Ukończyła szereg szkoleń i warsztatów dotyczących interwencji kryzysowej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Obecnie studentka 4 roku Collegium Humanum kierunek psychologia.

Marcin DyrdaAbsolwent studiów na kierunku pedagogika (Wyższa Szkoła Pedagogiczna Związku Nauczycielstwa Polskiego) Absolwent Studium Terapii Uzależnień Instytutu Psychologii Zdrowia. Ukończył szereg szkoleń z zakresu psychologii i pracy z osobami uzależnionymi min. „Dialog motywujący w terapii uzależnień”, szkolenie „Zaburzenia współwystępujące w uzależnieniach” oraz szkolenie z Interwencji Kryzysowej. Obecnie jest studentem 4 roku Collegium Humanum, kierunek: psychologia.

Przez 20 lat pracy zawodowej związany ze Stowarzyszeniem Monar, pracował w ośrodkach leczenia uzależnień w Wyszkowie, Lipiance oraz Ostrołęce a także w Centrum Samotnych Matek z Dziećmi “Bajka”w Warszawie. Obecnie od sierpnia 2021 roku związany z Krótkoterminowym Ośrodkiem Leczenia Uzależnień Stowarzyszenia Monar w Budach Zosinych oraz Ośrodkiem Wsparcia dla dzieci i młodzieży w Jaktorowie.

Krystyna GrzywińskaPsycholog, psychoterapeuta, specjalista psychoterapii uzależnień, certyfikowany superwizor.

Wieloletni pracownik Szpitala Nowowiejskiego, w którym pełniła funkcje kierownika Ośrodka Terapii Uzależnień w Grzmiącej, kierownika Poradni dla osób uzależnionych i współuzależnionych. Prowadziła wykłady i superwizję kliniczną dla osób uczestniczących w specjalistycznym szkoleniu w dziedzinie uzależnienia i ubiegających się o certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień. Od lat współpracuje zarówno jako psycholog jaki i superwizor, z NGO z obszaru szerokorozumianej pomocy, min. Stowarzyszenie Maraton, Stowarzyszenie Powrót z U, Stowarzyszenie Monar i inne.

Ukończyła szereg szkoleń i warsztatów z zakresu szerokorozumianej profilaktyki i terapii uzależnień, a także przeciwdziałaniu przemocy. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi. Prowadzi terapię indywidualną, grupową i terapię par. W swojej pracy wspiera w szukaniu konstruktywnych rozwiązań, towarzyszy w sytuacjach trudnych i poprawie jakości życia pacjentów. Ważna dla niej jest relacja terapeutyczna i szacunek. W swojej pracy integruje różne nurty psychoterapeutyczne.
Małgorzata ToporekDba o nasze wyżywienie i to, co dotyczy kuchni.

Odpowiada za księgowość i HR