O nas

O nas

Stowarzyszenie MONAR jest największą w Polsce organizacją, zintegrowanym systemem udzielającym pomocy osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej i doświadczających różnych form wykluczenia społecznego. Jedną z takich grup są osoby uzależnione i ich bliscy. W 1996 roku ośrodek rehabilitacyjno-readaptacyjny dla młodzieży, który powstał w 1992 roku, został przeniesiony do Bud Zosin. Obecnie Krótkoterminowy Ośrodek Terapii i Rehabilitacji Uzależnień MONAR Budy Zosine oferuje pomoc osobom dorosłym (18+).

Ośrodek MONAR dla osób uzależnionych. Skojarzenia? Praca fizyczna przez wiele godzin, dociążenia (czyli konsekwencje za łamanie regulaminu) sprowadzające się do pracy fizycznej bądź zakazu palenia. Zakazy i nakazy – to powszechne, stereotypowe skojarzenia dotyczące takiego miejsca.

W Krótkoterminowym Ośrodku Terapii i Rehabilitacji Uzależnień MONAR Budy Zosine praca nadal jest, konsekwencje także są i zasady również. Tylko czy nie ma ich w codziennym życiu – w pracy, szkole, domu?! Praca dotyczy zadbania o porządek i czystość w domu i wokół niego czy przyrządzania posiłków. Zasady odnoszą się do kwestii związanych z życiem w grupie ludzi w instytucji.

Natomiast jeśli chodzi o konsekwencje, to dążymy, by były adekwatną odpowiedzią na złamanie regulaminu i problematykę mieszkańca domu oraz by miały formę zadania terapeutycznego.

„Kto się nie rozwija, ten stoi w miejscu. Kto stoi w miejscu, ten się cofa.”

Tak też jest w Monarze. Tak też jest w Budach Zosinych. Czasy się zmieniają, społeczeństwo się zmienia, scena narkotykowa się zmienia. Zmieniają się więc także sposoby leczenia.

W Krótkoterminowym Ośrodku Terapii i Rehabilitacji Uzależnień MONAR Budy Zosine pracujemy nadal metodą społeczności terapeutycznej, uzupełniamy ją jednak o terapię indywidualną i grupy psychoedukacyjne dotyczące problematyki uzależnienia, warsztaty umiejętności psychospołecznych czy asertywności.

Naszą ofertę kierujemy do osób dorosłych (powyżej 18 r.ż.) uzależnionych od narkotyków, leków i alkoholu, w różnych kombinacjach. 

Terapia w Krótkoterminowym Ośrodku Terapii i Rehabilitacji Uzależnień MONAR Budy Zosine jest nieodpłatna, również dla osób nieubezpieczonych.