terapia indywidualna

Terapia indywidualna

terapia indywidualnaTerapia indywidualna jest unikatowym doświadczeniem. Jest okazją do przyjrzenia się swojej historii życia, opracowania trudnych i bolesnych doświadczeń, które wpływają na teraźniejszość. Służy zwiększeniu wglądu i świadomości siebie oraz swojego funkcjonowania w relacjach. Decyzja o zgłoszeniu się na terapię indywidualną często jest podyktowana sytuacją kryzysową. Ogólnie celem terapii jest poprawa jakości życia.

Terapia indywidualna w Budach Zosinych 

Każdy pacjent w ośrodku ma swojego terapeutę prowadzącego. Obszerniej omawia z nim kwestie, którym chciałby bliżej się przyjrzeć czy wprowadzić w nich zmiany. Oczywiście pacjent ma prawo podejmować rozmowy z innymi terapeutami.

Terapia indywidualna w ośrodku stacjonarnym jest szczególnym rodzajem terapii łączonej, w której terapia indywidualna jest prowadzona równolegle do grupowej – w ramach większej struktury, jaką jest społeczność terapeutyczna. Daje szansę na głębszą analizę bieżących zachowań, które dzieją się „tu i teraz”, a ich korzenie sięgają przeszłości. Możliwość obserwowania zachowania pacjenta przez terapeutę, jak i grupę, jest cennym źródłem informacji. Pozwala zobaczyć zmiany wszystkim zaangażowanym w proces leczenia.