Grupy psychoedukacyjne

Grupy psychoedukacyjne

Grupy psychoedukacyjne

Grupy psychoedukacyjne – cel i skuteczność

Psychoedukacja to ważny element procesu leczenia, uzupełniający metodę społeczności terapeutycznej. Jest nastawiona na uczenie pacjenta bycia współodpowiedzialnym za własne trzeźwienie. Dzięki wiedzy pacjent szybciej identyfikuje się z własnym uzależnieniem i buduje motywację do zmiany. Program przez nas proponowany jest oparty na wieloletnim doświadczeniu, jest dostosowany do specyfiki osób dorosłych i skoncentrowany na praktycznym zastosowaniu proponowanej wiedzy.

Zajęcia psychoedukacyjne realizowane są w małych, kameralnych grupach, w atmosferze życzliwości, szacunku i wzajemnego zrozumienia.

Proponujemy następujące bloki tematyczne:

 1. Uzależnienie

W czasie spotkania pacjenci poznają i identyfikują u siebie objawy uzależnienia. Mogą  zrozumieć, jak nałóg wpływa na ciało i umysł.

 1. Informacje zwrotne

Pacjenci zdobywają wiedzę na temat zasad udzielania informacji zwrotnej oraz jej znaczenia w procesie zdrowienia. W celu tworzenia poprawnej komunikacji w grupie omawiamy bariery komunikacji interpersonalnej.

 1. Proces trzeźwienia

Charakteryzujemy, na czym polega proces trzeźwienia, określamy jego dynamikę i etapy. Dokładnie przyglądamy się zmianom w różnych obszarach funkcjonowania człowieka, m. in. w sferze emocjonalnej, społecznej, rodzinnej, zdrowia, stosunku do samego siebie i innych, określając również postawę wobec substancji psychoaktywnych.

 1. Mechanizmy iluzji i zaprzeczania

Spotkania mają na celu nabycie wiedzy oraz identyfikację w zakresie dysfunkcyjnych przekonań w rozwoju uzależnienia oraz zmian w sposobie myślenia i interpretowania rzeczywistości.

 1. Emocje i uczucia

Zajęcia mają na celu pogłębienie wiedzy na temat emocji i uczuć. Ćwiczymy nazywanie, rozpoznawanie oraz przedstawiamy ich funkcję i znaczenie w życiu zdrowiejącego człowieka.

 1. Mechanizm nałogowego regulowania uczuć

Poznajemy działanie mechanizmu, rozmawiamy o zjawiskach tłumienia oraz napięcia emocjonalnego oraz różnych formach regulowania uczuć w sposób nałogowy, zwracając uwagę na zachowania kompulsywne.

 1. Mechanizm rozproszenia i rozdwojenia „Ja”

Poznajemy działanie mechanizmu, rozmawiamy o sposobie postrzegania siebie w okresie przyjmowania substancji psychoaktywnych, w okresach gdy przestawały działać. Odwołujemy się do aktualnego postrzegania siebie i obszarów, na których obecnie można w konstruktywny sposób budować poczucie wartości.

 1. Kryzys

Każdy z uczestników analizuje i opisuje zmiany, jakie zachodzą w ich funkcjonowaniu na różnych poziomach (ciało, myślenie, emocje, relacje, itp.) w sytuacji kryzysu oraz poznaje sposoby radzenia sobie z kryzysem.

 1. Wyzwalacze

Celem jest rozpoznanie myśli, uczuć, stanów emocjonalnych oraz miejsc, sytuacji, ludzi i rzeczy, które stanowią bodziec wywołujący myśli o braniu, piciu, graniu oraz poznanie sposobów radzenia sobie z wyzwalaczami.

 1. Głód

Określamy, czym jest głód, jakie są jego objawy i sposoby radzenia sobie.

 1. Nawrót

Każdy z uczestników rozpoznaje sygnały ostrzegające przed nawrotem, etapy procesu zmiany oraz wypracowuje sposoby radzenia sobie z nawrotem choroby.

 1. Program HALT, 24 H, zalecenia dla osób zdrowiejących

Uczestnicy zostają zapoznani z programem HALT, 24 H oraz z zaleceniami dla osób trzeźwiejących.

W Ośrodku są również prowadzone zajęcia profilaktyczne z zakresu profilaktyki HIV HCV i STI.