Ośrodek Wsparcia dla dzieci i młodzieży w Jaktorowie

Ośrodek Wsparcia w Jaktorowie został powołany w ramach pilotażowego projektu Stowarzyszenia Monar „Profesjonalna Sieć Wsparcia dla dzieci i młodzieży na Mazowszu”, finansowanego przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej. W realizację tego działania włączyła się Gmina Jaktorów nieodpłatnie udostępniając pomieszczenia na działalność Ośrodka Wsparcia. Ośrodek Wsparcia w Jaktorowie istnieje w ramach Krótkoterminowego Ośrodka Terapii i Rehabilitacji Uzależnień w Budach Zosinych.

Zespół Ośrodka Wsparcia w Jaktorowie składa się z pedagogów, psychologów, terapeuty wczesnej interwencji. Wszystkie osoby są pasjonatami swojej pracy.

Ośrodek Wsparcia dla dzieci i młodzieży w Jaktorowie

ul. Chełmońskiego 4, 96-313 Jaktorów

Telefon: 577 03 48 14, od godziny 15:00 do 20:00

Jeżeli nikt nie odbierze z pewnością oddzwonimy.

0
Łączna liczba osób korzystających z oferty Ośrodka Wsparcia w Jaktorowie w 2023 roku
0
Dzieci
0
Rodziców dzieci objętych wsparciem

W 2024 liczba ta ciągle rośnie!

Kadra Ośrodka Wsparcia dla dzieci i młodzieży w Jaktorowie:
Małgorzata Kruk

Dyrektor Krótkoterminowego Ośrodka Terapii i Rehabilitacji Uzależnień Monar oraz Ośrodka Wsparcia dla dzieci i młodzieży w Jaktorowie, mgr psychologii, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień

Ukończyła szereg szkoleń i warsztatów z zakresu psychologii klinicznej, diagnozy psychologicznej, pracy z młodzieżą i dorosłymi, a także kierunek psychologia na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Zarządzanie i Administrację Zdrowiem Publicznym przy Akademii Medycznej w Lublinie oraz Studium Terapii Uzależnień w Instytucie Psychologii Zdrowia akredytowane przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

Jest autorką i współautorką publikacji, w tym recenzowanych, warsztatów, szkoleń z obszaru profilaktyki i terapii uzależnień behawioralnych i chemicznych, w tym rekomendowanego (KBPN,PARPA,IPIN,ORE) programu profilaktyki w oparciu o wartości Laboratorium Wiedzy Pozytywnej. Odznaczona honorową Czerwoną Kokardką – nagroda Ministra Zdrowia, za działalność społeczną w obszarze edukacji, profilaktyki i pomocy osobom żyjącym z hiv. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi. Swoją pracę poddaje stałej superwizji.

Zainteresowania: Suwalszczyzna, żeglarstwo, podróże 🛶⛵✈️

Izabela Dąbrowska - Kajczuk

Kierownik zespołu terapeutycznego Ośrodka Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży Stowarzyszenia Monar w Jaktorowie, pedagog, psychoterapeuta uzależnień, socjoterapeuta

Absolwentka studiów na kierunku pedagogika (Wyższa Szkoła Pedagogiki im. Janusza Korczaka w Warszawie). Absolwentka Studium Profilaktyki Uzależnień i Studium Metod Psychokorekcyjnych i Socjoterapii. Posiada certyfikaty z zakresu profilaktyki oraz psychoprofilaktyki i socjoterapii Towarzystwa Psychoprofilaktycznego. Absolwentka Studium Terapii Uzależnień w Federacji Społeczności Terapeutycznych akredytowane przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, posiada certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień.

Ukończyła szkolenie DBT Comprehensiv organizowane przez Polskie Towarzystwo Terapii Dialektyczno- Behawioralnej. Ukończyła szereg szkoleń i warsztatów z zakresu pomocy psychologicznej dla osób dorosłych oraz dzieci i młodzieży. Odbywała staż zawodowy we Włoskiej Federacji Społeczności Terapeutycznych FICT w Modenie. Przez 25 lat pracy zawodowej związana była m.in.z Powiślańską Fundacją Społeczną, ze Stowarzyszeniem Monar, Szpitalem Psychiatrycznym przy ul. Nowowiejskiej w Warszawie, Poradnią Leczenia ZOZ Praga Północ, Krótkoterminowym Ośrodkiem Leczenia Uzależnień w Czarnym Lesie.

Od ponad 10 lat realizuje projekty, szkolenia, zajęcia profilaktyczne w Fundacji Studio Psychologii Zdrowia. Od czerwca 2021 roku zastępca dyrektora, psychoterapeuta uzależnień , w Krótkoterminowym Ośrodku Leczenia Uzależnień Stowarzyszenia Monar w Budach Zosinych.

Zainteresowania: film, ogród, natura, kulinaria, podróże 🎥🪴🌳🍜🌍

Alicja Bełdowska

Socjolog, wychowawca, psycholog sportu

Socjolog oraz wychowawca. Kwalifikacje zdobywała w Collegium Civitas. Ukończyła studia podyplomowe z psychologii sportu na SWPS. Od wielu lat pracuje z dziećmi, w tym również w sporcie.

Doświadczenie zdobywała m. in. w ramach wolontariatu w fundacji Big Brothers Big Sisters of Poland. Przez treningi sportowo-ruchowe uczy dzieci dobrej komunikacji z innymi, pewności siebie oraz zarządzania swoimi emocjami.

Zainteresowania: jeździectwo, medytacja, języki obce 🐎🧎‍♀️👅

Marcin Dyrda

Pedagog, terapeuta uzależnień

Absolwent studiów na kierunku pedagogika (Wyższa Szkoła Pedagogiczna Związku Nauczycielstwa Polskiego) Absolwent Studium Terapii Uzależnień IPZ. Ukończył szkolenie „Dialog motywujący w terapii uzależnień”, szkolenie „Zaburzenia współwystępujące w uzależnieniach” oraz szkolenie z Interwencji Kryzysowej. Obecnie jest na 4 roku psychologii.

Przez 20 lat pracy zawodowej związany ze Stowarzyszeniem Monar, pracował w ośrodkach w Wyszkowie, Lipiance oraz Ostrołęce, obecnie od sierpnia 2021 roku pracownik w Krótkoterminowym Ośrodka Leczenia Uzależnień Stowarzyszenia Monar w Budach Zosinych. Pracował również w Centrum Samotnych Matek z Dziećmi.

Zainteresowania: film, piłka nożna, serowarstwo, książki 🎥⚽️🧀📚

Katarzyna Matłacz

Psycholog

Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Warszawskim. Nauczyciel oraz trener z kilkunastoletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi. Prowadziła m. in. treningi skutecznego uczenia, warsztaty profilaktyczne oraz psychoedukacyjne. Pracowała również jako psycholog w jednej z podwarszawskich szkół.

Wspiera w różnego rodzaju trudnościach w nauce oraz pomaga w problemach emocjonalnych. Prywatnie żona oraz mama dwóch dorosłych synów. Kasia pisze o sobie: „Lubię pracę z ludźmi i wśród ludzi, ciekawi mnie ich życie, sposób myślenia i emocje.”

Zainteresowania: czytanie książek, spacery po lesie, szydełkowanie 📚🏕🪡

Patrycja Porębska

Psycholog

Absolwentka psychologii na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Praktykę odbywała na półkoloniach z treningiem umiejętności społecznych, a także na oddziale leczenia uzależnień. Wielokrotnie pełniła rolę wychowawcy na wyjazdach z dziećmi i młodzieżą. Zawodowo była również asystentką osobistą osób z niepełnosprawnościami.

Brała udział w warsztatach poszerzających wiedzę z zakresu empatycznego słuchania oraz komunikacji. Patrycja pisze o sobie: „Kieruję się przeświadczeniem, że największą siłą, zmieniającą człowieka i świat wokół niego jest miłość, a jej ważnym elementem podarowany sobie nawzajem czas i wsłuchiwanie się w to, co ma w sobie druga osoba.”

Zainteresowania: relacje międzyludzkie, taniec, śpiew, natura 🤝💃🎤🍀

Agnieszka Warzec

Pedagog specjalny, terapeuta SI

Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju i wczesnej interwencji. Dyplomowany terapeuta integracji sensorycznej i terapii słuchowej Neuroflow. Koordynator WWR w niepublicznej poradni psychologiczno- pedagogicznej. Ukończyła studia z zakresu zarządzania oświatą.

W swojej pracy wykorzystuje wiedzę pozyskaną z szeregu szkoleń m.in.  terapii neurotaktylnej, terapii ręki, wspomagania rozwoju mowy z wykorzystaniem gestów GORA. W zakresie świadczonej pomocy koncentruje się na wsparciu rodziców w procesie terapeutycznym.

Agnieszka pisze o sobie: “Stale poszukuję nowych rozwiązań terapeutycznych, szukam odpowiedzi “dlaczego?”. Cieszę się rozmową z drugim człowiekiem. Moja rodzina jest dla mnie największym wsparciem.”

Zainteresowania: historia współczesna Polski, filmy Stanisława Barei, jest również wiernym kibicem siatkówki 🇵🇱📽🏐

Szymon Waćkowski

Pedagog

Absolwent kierunku Praca Socjalna na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie oraz przyszły absolwent Pedagogiki. Doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą zdobywał w różnych Fundacjach w trakcie kolonii oraz praktyk. Brał udział w szkoleniach z zakresu Komunikacji bez przemocy.

W przeszłości uprawiał szermierkę, był prezenterem radiowym i pracował przez krótki czas w telewizji. Szymon pisze o sobie: „Uwielbiam pracę z ludźmi i myślę, że jest to moim powołaniem. Staram się pracować nad komunikatywnością oraz empatycznym słuchaniem”

Zainteresowania: relacje międzyludzkie, sport (koszykówka i piłka nożna), spędzanie czasu z ludźmi, seriale 🤝🏀⚽👥📺

Cele działania Ośrodka Wsparcia w Jaktorowie:

 • Zapewnienie form wsparcia w zakresie ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży w środowisku
 • Tworzenie warunków do rozwijania potencjału dzieci i młodzieży
 • Profilaktyczne i terapeutyczne oddziaływanie na dzieci i młodzież zagrożone kryzysami psychicznymi, uzależnieniami, tendencjami autodestrukcyjnymi
 • Edukacja dzieci i młodzieży w celu kształtowania asertywnych, empatycznych postaw sprzyjających zrozumieniu siebie i otaczającego świata oraz umiejętności sięgania po pomoc w czasie kryzysów życiowych
 • Przeciwdziałanie zjawisku obniżania się wieku, w którym dochodzi do zaburzeń rozwoju dzieci i młodzieży i dostarczenie takie wsparcia, które będzie zapobiegało tendencji, zgodnie z którą coraz młodsi ludzie trafiają do systemu wsparcia na etapie, kiedy są już poważnie zaburzeni czy uzależnieni
 • Kształtowanie postaw zrozumienia i empatii wobec dzieci i młodzieży przejawiającej zachowania problemowe w celu przeciwdziałania stygmatyzacji
 • Zapewnienie uczestnikom bezpiecznej przestrzeni do spędzania czasu po zajęciach szkolnych pod opieką wykwalifikowanych specjalistów
 • Zapewnienie uczestnikom wsparcia indywidualnego (psychologicznego, pedagogicznego, terapeutycznego)
 • Edukacji na temat emocji, kryzysów psychicznych i sposobów radzenia sobie z nimi
 • Wsparcie w nauce i problemach szkolnych
 • Prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych
 • Budowanie partnerskich relacji z samorządem lokalnym

Formy pracy z dziećmi i młodzieżą

Ośrodek Wsparcia w Jaktorowie oferuje wsparcie indywidualne i grupowe.

Oferujemy wsparcie indywidualne rodzicom dzieci objętych wsparciem naszego ośrodka. W ramach wsparcia indywidualnego dla rodziców realizujemy pracę w zakresie podnoszenia kompetencji wychowawczych.

W ramach pracy indywidualnej z dzieckiem prowadzimy spotkania indywidualne prowadzone przez psychologów i pedagogów oraz terapię wczesnej interwencji, której podstawowym założeniem jest zapobieganie kryzysom rozwojowym i psychicznym. Wczesne reagowanie na niepokojące sygnały jest szansą na największą skuteczność pomocy. 

W ramach zajęć grupowych Ośrodek Wsparcia prowadzi zajęcia świetlicy oraz Trening Skutecznego Uczenia się , potocznie zwany (TSU).

W ramach świetlicy proponujemy pięć bloków tematycznych: edukacja/ trening umiejętności społecznych, psychoedukacja/ gry i zabawy/zajęcia plastyczne, zajęcia sportowe/ bajkoterapię.

Metody pracy

Metody pracy przez nas stosowane to metody słowne, praktycznego działania, oglądowe, aktywizujące oraz samodzielnych doświadczeń. Zarówno w pracy indywidualnej i grupowej wykorzystujemy różnorodne techniki i narzędzia m.in. kwestionariusze, diagnozy problemowe, wzory, szablony plastyczne, rysunki,  scenariusze ćwiczeń, pomoce dydaktyczne, gry, karty pracy i inne.

Stwierdzone problemy i zagrożenia kryzysami psychicznym

Rodzinne: rozwód, choroba psychiczna w rodzinie, uzależnienie w rodzinie, niestabilna sytuacja rodzina wynikająca z różnorodnych czynników m.in. emocjonalnych, ekonomicznych, przeprowadzki, choroba, śmierć w rodzinie, niskie kompetencje rodzinne, przemoc, agresja, ubóstwo, problemy mieszkaniowe.

Rówieśnicze: przemoc rówieśnicza m.in. hejt, cyberprzemoc, odrzucenie, konflikty, zmiana środowiska,  presja rówieśnicza

Zgłaszane problemy: trudności w radzeniu sobie z problemami emocjonalnymi różnego typu (zaburzenia nastroju, zaburzenia lękowe, depresyjne, autoagresja, impulsywność, zachowania agresywne, nadpobudliwość, nadruchliwość, traumy, myśli „S” ); zaburzenia samooceny, problemy w relacjach z rodzicami, rówieśnikami; zaburzenia sensu i celu, problemy tożsamości, trudności wychowawcze, problemy społeczne, uzależnienia chemiczne i behawioralne, niedostosowanie społeczne, trudności w nauce( zaburzenia koncentracji, pamięci, percepcji), zaburzenia sensoryczne, nieprawidłowości rozwojowe.

Zadanie „PROFESJONALNA SIEĆ wsparcia dla dzieci i młodzieży na Mazowszu” współfinansowane ze środków finansowych Województwa Mazowieckiego na lata 2023-2024.

Wsparcie, empatia, rozwój – stawiamy na dzieci i młodzież.